controller

unifi-uap-xg-network2-1024x548
Blog thủ thuật

Hướng dẫn cấu hình Unifi Controller

I. Chuẩn bịCắm 01 dây cáp mạng từ switch hoặc router đến cổng “LAN” trên adapterCắm 01 dây cáp mạng từ cổng “POE” trên adapter đến Unifi. Chuẩn bị 01 máy tính cùng mạng Lan với Unifi.II. Reset Unif...