THUẾ

logo
Blog thủ thuật

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM HỔ TRỢ KÊ KHAI THUẾ HTKK

HTKK là gì?HTKK là một phần mềm tiện ích giúp hỗ trợ kê khai thuế qua mạng cho người nộp thuế. Phần mềm HTKK được Tổng cục thuế phát hành miễn phí cho các doanh nghiệp sử dụng để tạ...