Update

download-windows-10-20h2_800x450
Blog thủ thuật

HƯỚNG DẪN SỬA LỖI KHÔNG CÀI ĐẶT ĐƯỢC GÓI NGÔN NGỮ CHO MÁY WINDOWS 10.

Khi cài đặt gói ngôn ngữ bị lỗi và hiện thông báo “ sorry we’re having trouble getting this windows display language installed ” hoặc mã lỗi là 0x80070422 . Nguyên nhân của lỗi này thường là do máy tín...