virusmahoa

Blue padlock icon computer security system vector
Blog thủ thuật

Bảo vệ dữ liệu trước Virus mã hóa

Như các bạn đã biết, hiện nay tình trạng dữ liệu người dùng bị tấn công với nhiều hình thức khác nhau như nhấn vào link lạ khi đang lướt web, nhấn vào link lạ trong email, hoặc mở tệp đính kèm được gửi từ địa c...