Blog thủ thuật

CÁC CÁCH XEM TÊN MÁY (COMPUTER NAME or DEVICE NAME)

C1: Click chuột phải vào biểu tượng This PC trên màn hình desktop > chọn Properties.

C2: Mở File Explorer, Click chuột phải vào biểu tượng This PC > chọn Properties.

C3: Click chuột phải vào nút Start(biểu tượng Windows) > chọn System.

C4: Vào Setting > System > About.

Kết quả: tên máy ở mục device name.

Chúc các bạn thành công nhé !

—Nguyễn Phương Nam—

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *