Medium Image (with sidebar)

Blog thủ thuật

Fix lỗi Outlook require update before it can start

Tài khoản Microsoft Exchange là một tài khoản email cơ quan hoặc trường học. Tổ chức đã cấp cho bạn tài khoản email Exchange đang chạy Microsoft Exchange Server hoặc đang sử dụng Microsoft 365 sử dụng Exchange Server để cung cấp email.

– Khi bạn đăng nhập vào Outlook.

– Nhấn Finish, OK và tắt OutLooK mở lại.

– Xuất hiện lỗi

– Tắt Outlook

– Ta truy cập đường link sau và tải bản outlook đang sừ dụng.

Outlook 2016 64 bit:

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=102753

Outlook 2016 32 bit:

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=102758

Outlook 2013 64 bit:

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=102764

Outlook 2013 32 bit:

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=102761

Outlook 2010 64 bit:

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=102644

Outlook 2010 32 bit:

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=102668

– Chạy chương trình

– Truy cập lại Outlook.

Chúc bạn thành công.

—-Ngô Hoàng Anh Minh—-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *