Medium Image (with sidebar)

Blog thủ thuật

HƯỚNG DẪN ĐỔI PORT SSL TRÊN IPHONE IMAP VÀ POP

Bước 1: Chọn vào mục Cài đặt > Tìm đến mục Mail.

Bước 2: Chọn vào mục Tài khoản

Bước 3: Chọn vào tài khoản cần chỉnh

Bước 4: Chọn vào địa chỉ email cần chỉnh

Bước 5: Tại mục Máy chủ thư đến ta điền tên máy chủ là: mailplus.hoangvi.com. Tiếp theo tại mục Máy chủ thư đi chọn vào SMTP

Bước 6: Tại mục Máy chủ chính chọn vào địa chỉ Servermail

Bước 7: Tại Máy chủ thư đi ta điền tên máy chủ là: mailplus.hoangvi.com. Tiếp theo ta bật Sử dụng SSL > Tại Cổng máy chủ ta chỉnh về Port 465 > Nhấn Xong.

Bước 8: Tiếp tục tại Máy chủ thư đi ta chọn vào Nâng cao

Bước 9: Gạt sang phải để bật Sử dụng SSL > Tại Cổng máy chủ ta chỉnh về Port 993.

————————–Chúc các bạn thành công————————–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *