Medium Image (with sidebar)

Uncategorized

HƯỚNG DẪN ĐỔI PORT SSL TRÊN IPHONE IMAP VÀ POP

Bước 1: Mở ứng dụng Outlook > chọn và Tool

Bước 2: Chọn vào Accounts

Bước 3: Chọn vào địa chỉ email cần chỉnh > Tích chọn Use SSL to connect ở cả 2 Server Incoming và Outgoing

  • Nếu email cấu hình ở dạng POP thì:
    • Incoming server: sử dụng servermail là: mailplus.hoangvi.com và Port 995
    • Outgoing server: sử dụng servermail là: mailplus.hoangvi.com và Port 465
  • Nếu email cấu hình ở dạng IMAP thì:
    • Incoming server: sử dụng servermail là: mailplus.hoangvi.com và Port 993
    • Outgoing server: sử dụng servermail là: mailplus.hoangvi.com và Port 465

——————–Chúc các bạn thành công——————–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *