Uncategorized

trang150199_email_port_on_MACBOOK_580bce86-462f-4d51-9315-f3c06d8a0f70
Uncategorized

HƯỚNG DẪN ĐỔI PORT SSL TRÊN IPHONE IMAP VÀ POP

Bước 1: Mở ứng dụng Outlook > chọn và ToolBước 2: Chọn vào AccountsBước 3: Chọn vào địa chỉ email cần chỉnh > Tích chọn Use SSL to connect ở cả 2 Server Incoming&n...

Picture14
Blog thủ thuật Uncategorized

Cách tắt tự động cập nhật Windows 10, tắt update Win 10 tự động

Trên Windows 10, Microsoft không còn tích hợp tùy chọn tắt update hoàn toàn mà quá trình update (cập nhật) sẽ diễn ra 1 cách tự động, không thông báo cho người dùng. Đôi khi trong quá trình sử dụng, người dùng ...

Picture13
Blog thủ thuật Uncategorized

CÁCH THỬ NGHIỆM CÁC ỨNG DỤNG IOS TRÊN NỀN TẢNG WINDOWS

“Ứng dụng IOS trên nền tảng windows”Trong thế giới phát triển và thử nghiệm ứng dụng hiện này. Thì thử nghiệm đa nền tảng đã trở thành một phần cố định trong QA pipelines. Điều này được thực hiệ...