Blog thủ thuật

FIX LỖI VPN TRÊN WINDOW 10

Cách khắc phục khi bạn kết nối VPN thì gặp thông báo lỗi sau:

Can’t connect to XXX.

A connection to the remote computer could not be established. You might need to change the network settings for this connection.

Cách khắc phục:

  1. Chuột phải biểu tượng Start, mở Device Manager
  2. Tìm đến mục Network Adapters
  3. Gỡ bỏ WAN Miniport (IP), WAN Miniport(IPv6) và WAN Miniport (PPTP)
  4. Chọn mục Action → Scan for hardware changes
  5. Những thành phần mà bạn vừa gỡ bỏ, giờ đã thấy nó xuất hiện lại rồi
  6. Thử kết nối lại nào.

Chúc bạn sửa lỗi thành công!

— Đỗ Nam Hưng —

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *