Blog thủ thuật

HƯỚNG DẪN CHỈNH PORT SSL OUTLOOK TRÊN WINDOWS

Bước 1: Chọn vào thanh tìm kiếm của Window > Nhập với từ khóa Control Panel.

Bước 2: Chọn vào User Accounts

Bước 3: Chọn vào Mail

Bước 4: Chọn vào Email Accounts

Bước tiếp theo sẽ chia thành 2 dạng cấu hình: dạng IMAP và dạng POP. Bạn kiểm tra mail mình được cấu hình theo dạng nào thì chọn dạng đó để thao tác tiếp nhé.

DẠNG IMAP

Bước 5: Kích đúp chuột vào địa chỉ email.

Bước 6: Tại mục Incoming mail server và Outgoing mail server ta điền mailplus.hoangvi.com > chọn vào More Settings.. để tiến hành chỉnh các thông số.

Bước 7: Chọn vào mục Advanced > Chỉnh các Port Incoming server và Outgoing server lần lượt thành 993 và 465 > chọn loại kết nối là SSL > nhấn OK để hoàn thành điều chỉnh.

Bước 8: Nhấn Next

Bước 9: Sau khi hoàn thành bạn sẽ nhận được 2 dấu tích xanh > nhấn Finish để kết thúc quá trình cài đặt.


DẠNG POP

Bước 5: Kích đúp chuột vào địa chỉ email.

Bước 6: Tại mục Incoming mail server và Outgoing mail server ta điền mailplus.hoangvi.com > chọn vào More Settings.. để tiến hành chỉnh các thông số.

Bước 7: Chọn vào mục Advanced > Chỉnh các Port Incoming server và Outgoing server lần lượt thành 995 và 465 > chọn loại kết nối là SSL > nhấn OK để hoàn thành điều chỉnh.

Bước 8: Nhấn Next

Bước 9: Sau khi hoàn thành bạn sẽ nhận được 2 dấu tích xanh > nhấn Finish để kết thúc quá trình cài đặt.

—————————–Chúc các bạn thành công—————————–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *